istîdâd


istîdâd
(A.)
[ داﺪﻌﺘﺱا ]
yetenek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • iştidad — ə. şiddətlənmə, bərkimə, güclənmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • İSTİDAD — Alışma, ünsiyet etme. * Doğrulma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İŞTİDAD — (Şiddet. den) Şiddetlenme. * Sertleşme, katılaşma. * Büyüme. Artma, çoğalma, ziyâdeleşme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İSTİDAD-I YED — Elin alışması …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DAMAR — t. İstidad. Huy, tabiat, inat. * İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan. * Irk. * Toprağın içindeki maden filizleri ve su tabakası. * Damar veya köke benzeyip bir cismin her tarafına uzanan yollar. * Mermer ve ona benzer dalgalı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-I İMTİHAN — İmtihan yeri. * Dünya. * Dar ı mihnet, meydân ı ibtilâ gibi tâbirler de aynı mânada kullanılır. (Bak: İmtihan)(Din bir imtihandır. Teklif i İlâhi bir tecrübedir. Tâ, ervâh ı âliye ile ervâh ı sâfile, müsabaka meydanında, birbirinden ayrılsın.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAMET — Dünyanın yıkılıp harab olması. Her şeyin mahvolması. Dünyanın sonu ve mahşer meydanına bütün insanların dirilip toplanacağı zaman. * Mc: Büyük belâ. * Fazla sıkıntı. (Bak: Haşr)(Yevm ve sene vesâire gibi her nevde bir kıyamet i mükerrere vardır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KÜFR-İ İNKÂRÎ — Aslâ Cenab ı Hakk ı tanımayıp, İslâmiyet hakikatlarını ikrar ve tasdik etmemektir. (Evet küfr, mevcudatın kıymetini ıskat ve mânasızlıkla ittiham ettiğinden; bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve i esmayı inkâr olduğundan; …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LETAİF-İ AŞERE — On lâtif duygu. On adet lâtifeler. (Letaif i aşere; İmam ı Rabbani, kalb, ruh, sır, hafi, ahfa, insanda anasır ı erbaanın herbir unsurdan o unsura münasib bir lâtife i insaniye tabir ederek, seyr ü sülukta her mertebede bir lâtifenin terakkiyatı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LİSAN-I HAL — Hal dili. Bir şeyin görünüşü ile bir mânâ ifade etmesi (Bak: Hal)(Akılları gözlerinde olan avama ders veren fiildir, lisan ı haldir.)(Bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer hâs secde ettikleri gibi, bütün… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük